Virtual lessons

NameAuthorCategory
Lekcja 3. Uczestnictwo w demokratycznym społeczeństwiejan ŚwiatekAktywność osobista i zespołowa
Lekcja 2. Aktywność zbiorowa (współpraca)jan ŚwiatekAktywność osobista i zespołowa
Lekcja 1. Aktywność osobistajan ŚwiatekAktywność osobista i zespołowa
Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
Instytut Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
Krakowskie Przedmieście 64, p.5, 00-322 Warszawa, www.iku.wspolnotapolska.org.pl
tel. +48 22 826 40 93,
fax: +48 22 826 40 93,
e-mail: instytut.swp@wp.pl