Aktualności

Badania potrzeb edukacji pozaformalnej

W maju 2015 r. przeprowadzono badanie potrzeb edukacji pozaformalnej. Podzielone było ono na dwie części, odbyło się w dniach 1-20 maja 2015 roku w Polsce i na Litwie wykorzystując kwotowy dobór próby w badaniu ankietowym i celowy w badaniu jakościowym – zogniskowanych wywiadach grupowych.

       …

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
Instytut Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
Krakowskie Przedmieście 64, p.5, 00-322 Warszawa, www.iku.wspolnotapolska.org.pl
tel. +48 22 826 40 93,
fax: +48 22 826 40 93,
e-mail: instytut.swp@wp.pl