Wirtualne lekcje

strona 1/12

Lekcja 1.1 Pytanie wprowadzające. Co to jest aktywność?

Polecenie: Zastanów się nad pytaniem

Na początku, zastanów się przez chwilę, z czym Ci się kojarzy aktywność. Spróbuj napisać na kartce swoje propozycje. Spróbuj też wypisać 5 cech człowieka aktywnego.

strona 1/12

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
Instytut Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
Krakowskie Przedmieście 64, p.5, 00-322 Warszawa, www.iku.wspolnotapolska.org.pl
tel. +48 22 826 40 93,
fax: +48 22 826 40 93,
e-mail: instytut.swp@wp.pl