Wirtualne lekcje

Mocne strony - wprowadzenie

Polecenie: Przeczytaj tekst

Zwykle ucząc się w szkole, podobnie jak trenując jakąś dyscyplinę sportową, nie każde wykonywane zadanie podoba nam się. Tak jak sportowcy nie wszystko lubią trenować, choć marzą o zwycięstwie, tak uczniowie nie wszystkiego lubią się uczyć, choć marzą o świetlanej przyszłości. Aby osiągnąć w życiu sukces, trzeba rozwijać także te kompetencje, których rozwijać nie lubimy. Dzięki uczestniczeniu w różnorodnych zajęciach umożliwiamy sobie odkrywanie swoich mocnych stron. A to już pierwszy krok do odkrywania możliwych kierunków nauki, rozwoju zawodowego czy też po prostu przyszłości.

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
Instytut Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
Krakowskie Przedmieście 64, p.5, 00-322 Warszawa, www.iku.wspolnotapolska.org.pl
tel. +48 22 826 40 93,
fax: +48 22 826 40 93,
e-mail: instytut.swp@wp.pl