Wirtualne lekcje

Zainteresowania - wprowadzenie

Polecenie: Przeczytaj tekst

Człowiek od urodzenia przejawia pewne tendencje w działaniu, zdolności, predyspozycje, cechy charakteryzujące go. Uświadomienie owych cech jest pierwszym krokiem do udanego życia zawodowego zgodnie z zasadą, że najszczęśliwiej jest wykonywać zawód zgodny z zainteresowaniami i predyspozycjami.
 

 

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
Instytut Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
Krakowskie Przedmieście 64, p.5, 00-322 Warszawa, www.iku.wspolnotapolska.org.pl
tel. +48 22 826 40 93,
fax: +48 22 826 40 93,
e-mail: instytut.swp@wp.pl