Wirtualne lekcje

Ankieta skłonności zawodowych 1/4

Polecenie: Wypełnij „Ankietę skłonności zawodowych”, dzięki której będziesz mógł się przekonać, jaki typ działalności zawodowej preferujesz. Twoim zadaniem będzie dokonywanie wyboru pomiędzy dwoma przedstawionymi możliwościami – „a” lub „b”. Wybór będzie zależał od wskazania jednej działalności, która odpowiada Ci bardziej niż druga. Tylko w wyjątkowych przypadkach możesz nic nie wybrać lub wskazać obydwie czynności. Uwaga! Wybory zaznaczaj w karcie odpowiedzi

Ankieta skłonności zawodowych 1/4

Ankieta skłonności zawodowych
 
Wypełnij „Ankietę skłonności zawodowych”, dzięki której będziesz mógł się przekonać, jaki
typ działalności zawodowej preferujesz. Twoim zadaniem będzie dokonywanie wyboru pomiędzy dwoma przedstawionymi możliwościami – „a” lub „b”. Wybór będzie zależał od wskazania jednej działalności, która odpowiada Ci bardziej niż druga. Tylko w wyjątkowych przypadkach możesz nic nie wybrać lub wskazać obydwie czynności.
 
Uwaga! Wybory zaznaczaj w karcie odpowiedzi

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
Instytut Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
Krakowskie Przedmieście 64, p.5, 00-322 Warszawa, www.iku.wspolnotapolska.org.pl
tel. +48 22 826 40 93,
fax: +48 22 826 40 93,
e-mail: instytut.swp@wp.pl