Memorki Chrzest

Powrót do listy gier
chocim
Kliknij przycisk start, aby rozpocząć grę. Przesuwaj myszką puzzle aby ułożyć obrazek. Podwójne kliknięcie obraca. Podwójne kliknięcie z shift spowoduje odbicie obrazu. Natomiast podwójny klik z alt spowoduje odbicie lustrzane obrazu i zarazem odwrócenie.
Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
Instytut Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
Krakowskie Przedmieście 64, p.5, 00-322 Warszawa, www.iku.wspolnotapolska.org.pl
tel. +48 22 826 40 93,
fax: +48 22 826 40 93,
e-mail: instytut.swp@wp.pl