Synonimy

Gra testowa

Kliknij na synonimy słów aby złączyć je w parę:

Ilość odpowiedzi prawidłowych: 0
Ilość prób: 0
Ciepło
Dobro
Prawda
Norma
Zimno
Zło
Dewiacja
Fałsz
Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
Instytut Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
Krakowskie Przedmieście 64, p.5, 00-322 Warszawa, www.iku.wspolnotapolska.org.pl
tel. +48 22 826 40 93,
fax: +48 22 826 40 93,
e-mail: instytut.swp@wp.pl