Zdanie

Lech, Czech i Rus

Lech, Cze i Rs zwołali swoje rodziny i pryjacił i obwieścili, co postanowili. Początkowo ludziom nie spodobał się pomysł braci, ale zafali ich mądrości i decyzjom. Najbli…sze dni rody spędziły na pr…ygotowaniach do wyprawy. Pakowali swj dobytek i wznosili modły do swoich bstw o powodzenie poszukiwań nowych ziem. Pyszedł w końcu dzień, w ktrym opścili swoje domostwa. P…odem je…ali zbrojni, aby sprawdzać, jakie niebezpieczeństwa czekają wędrowc…w. Za wojami je…ały wozy ze starcami, kobietami i dziećmi oraz całym dobytkiem rod…w słowiańskich. Na końcu jechał Znw mały oddział stra…y, aby zapewnić bezpieczeństwo podrnikw równie… za ich plecami.

Droga była cięka. Czasem teba było p…ebrnąć rwące …eki, czasem p…epędzić atakujące wata…y wilków lub dzikich plemion. Czasem podr…….jący musieli p…edzierać się p…ez gęste puszcze, w mrokach  kt…rych czaiły się tajemnicze stwory. Słowianie ufali jednak swoich p…yw…dcom Le…owi, Cze…owi i Rusowi, a dla ich wsparcia jeszcze mocniej modlili się do swoich b…stw.

Rozwiąż
Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
Instytut Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
Krakowskie Przedmieście 64, p.5, 00-322 Warszawa, www.iku.wspolnotapolska.org.pl
tel. +48 22 826 40 93,
fax: +48 22 826 40 93,
e-mail: instytut.swp@wp.pl