Seminaria lekcyjne

NazwaAutorKategoria
Żywa lekcja historii - Cmentarz na Rossie, Wilno agata Żukowska Historia, kultura, tożsamość
Organizacje młodzieżowe w komunistycznej Polsce - prof. Marek Wierzbicki Portal Historyczny Historia, kultura, tożsamość
Kościół w Polsce Ludowej 1944 – 1989 - prof. Jan Żaryn Portal Historyczny Historia, kultura, tożsamość
Wileńszczyzna w II RP - prof. Jarosław Wołkonowski Portal Historyczny Historia, kultura, tożsamość
Żołnierze Niezłomni - prof. Jan Żaryn Portal Historyczny Historia, kultura, tożsamość
Sowiecka okupacja Kresów Wschodnich - prof. Marek Wierzbicki Portal Historyczny Historia, kultura, tożsamość
Seminarium z historii Polski Portal Historyczny Wspólny język
Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
Instytut Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
Krakowskie Przedmieście 64, p.5, 00-322 Warszawa, www.iku.wspolnotapolska.org.pl
tel. +48 22 826 40 93,
fax: +48 22 826 40 93,
e-mail: instytut.swp@wp.pl