Seminarium

Organizacje młodzieżowe w komunistycznej Polsce - prof. Marek Wierzbicki

Organizacje młodzieżowe w komunistycznej Polsce - lekcja 1
Organizacje młodzieżowe w komunistycznej Polsce - lekcja 1
Organizacje młodzieżowe w komunistycznej Polsce - lekcja 2
Organizacje młodzieżowe w komunistycznej Polsce - lekcja 2
Organizacje młodzieżowe w komunistycznej Polsce - lekcja 3
Organizacje młodzieżowe w komunistycznej Polsce - lekcja 3
Organizacje młodzieżowe w komunistycznej Polsce - lekcja 4
Organizacje młodzieżowe w komunistycznej Polsce - lekcja 4
Organizacje młodzieżowe w komunistycznej Polsce - lekcja 5
Organizacje młodzieżowe w komunistycznej Polsce - lekcja 5
Organizacje młodzieżowe w komunistycznej Polsce - lekcja 6
Organizacje młodzieżowe w komunistycznej Polsce - lekcja 6
Organizacje młodzieżowe w komunistycznej Polsce - lekcja 7
Organizacje młodzieżowe w komunistycznej Polsce - lekcja 7
Organizacje młodzieżowe w komunistycznej Polsce - lekcja 8
Organizacje młodzieżowe w komunistycznej Polsce - lekcja 8
Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
Instytut Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
Krakowskie Przedmieście 64, p.5, 00-322 Warszawa, www.iku.wspolnotapolska.org.pl
tel. +48 22 826 40 93,
fax: +48 22 826 40 93,
e-mail: instytut.swp@wp.pl