Wspólny Język

Platforma edukacyjna łącząca funkcje e-learningowe z prowadzeniem klas wirtualnych i uczestnictwem w kursach stacjonarnych. Międzynarodowy portal łączący studentów i nauczycieli z różnych stron Polski, Europy i świata, który powstał w ramach projektu „Polsko - Litewski innowacyjny program edukacji pozaformalnej „Wspólny Język” współfinansowanego w ramach programu Erasmus+.

Krótki przewodnik po portalu

Portal stanowi platformę edukacyjną pomiędzy studentami a nauczycielami. Rejestracja jest banalnie i wymaga wypełniania krótkiego formularza link do rejestracji. Po rejestracji student może zdobywać wiedzę w seminaryjnych. Przerabiać wirtualne lekcje. Może także zapisać się na organizowane przez nauczycieli kursy stacjonarne, lub zapisać się do wirtualnej klasy. Zapisanie do klasy wymaga akceptacji nauczyciela, która to akceptacja zostanie potwierdzona drogą elektroniczną. Studenci mogą również rozwiązywać liczne krzyżówki, rebusy i testy.

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
Instytut Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
Krakowskie Przedmieście 64, p.5, 00-322 Warszawa, www.iku.wspolnotapolska.org.pl
tel. +48 22 826 40 93,
fax: +48 22 826 40 93,
e-mail: instytut.swp@wp.pl