Erasmus

Dotychczasowe działania edukacyjne kierowane do Polonii oparte były o wiedzę i doświadczenie osób zaangażowanych w integrację tych środowisk. Dostępne narzędzia stanowiły określone zamknięte katalogi wiedzy. 
Projekt ten jest innowacyjny bowiem oprócz nowoczesnego narzędzia tj. portal o modułowej konstrukcji, umożliwiającej rozbudowę o nowe funkcjonalności bez konieczności budowania go na nowo, postawionym na autorskim silniku z przeniesieniem praw do niego na partnerów, z wielodostępnym interfejsem CMS, zakłada również możliwość jego rozwoju (rozszerzanie zasobów) z wielu poziomów. Projekt jest uzupełnieniem istniejących narzędzi, pełni funkcję konsolidacyjną dla części materiałów już przygotowanych przez organizację występujące w przedmiotowym partnerstwie. 
Zbudowanie nowego rodzaju narzędzi e-learningowych łączących nauką wirtualną, łączoną (klasy wirtualne prowadzone przez prawdziwego trenera) i stacjonarną przez kursy wyjazdowe kilku-kilkunaso dniowe rekrutowane i zarządzane poprzez naszą platformę. Łączenie materiałów multimedialnych, interaktywnych gier edukacyjnych z samodzielnie komponowanymi lekcjami tematycznymi obok zaplanowanych seminariów, wywiadów ze świadkami historii, prowadzących użytkownika do opanowania puli materiału z elementami pracy własnej i zespołowej. Wieloprofilowość portalu, gdzie znajdzie się tak dziecko, czy młody człowiek uczący się podstaw, jak i dorosły chcący rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności, tak osoba, która chce pogłębić swoją znajomość języka, kultury, jak i osoba, dla której język i kultura są wielkim wyzwaniem. Innowacyjność projektu wynika ponadto z jego międzynarodowego charakteru. Nad efektem finalnym pracować będą przedstawiciele strony Litewskiej i Polskiej.   
Innowacyjność to również nowe podejście do grup docelowych objętych projektem polegające na zapewnieniu atrakcyjniejszych programów kształcenia i szkolenia zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczestników, wykorzystaniu podejść opartych na uczestnictwie i metodyk opartych na ICT. 
 
Rezultaty do osiągnięcia w trakcie realizacji:
1. Zbudowanie nowoczesnego kompletu narzędzi edukacji wirtualnej o możliwości ciągłej rozbudowy, doskonalenia, i uzupełniania. Platforma, która zawierać będzie powiększającą się bibliotekę form edukacji e-learningowej adresowana do zróżnicowanego odbiorcy z różnych krajów UE
2. Stworzenie profesjonalnego zespołu przewodników, nauczycieli i doradców edukacyjnych, którzy staną się rdzeniem rozwoju edukacji nieformalnej na odległość funkcjonującego na terenie całej UE
3. Widoczne podwyższenie poziomu działań edukacyjnych organizacji partnerskich wraz z założeniem międzynarodowego zespołu potrafiącego profesjonalnie rozwijać projekt  w następnych latach
Rezultaty na zakończenie projektu
1. Objęcie oddziaływaniem portalu i zgromadzonych na nim narzędzi szerokie grona użytkowników, którzy dzięki korzystaniu z poszerzanej oferty podwyższą swą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności
2. Opracowanie badań, które nie tylko pozwolą na celniejsze profilowanie przygotowywanych narzędzi e-learningowych, ale także pozwolą lepiej zdiagnozować pozaformalne potrzeby edukacyjne wśród Polonii na Litwie. 
3. Wciągnięcie do pracy nad rozwojem własnym ,pogłębianiem swojej wiedzy szerokich rzesz emigrantów rozsianych po różnych krajach UE, przekonanie rodziców do wykorzystywania narzędzi e-learningowych w pracy z własnymi dziećmi, przyciągnięcie nauczycieli i wychowawców  organizacji młodzieżowych do korzystania z oferty platformy edukacyjnej.

 

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
Instytut Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
Krakowskie Przedmieście 64, p.5, 00-322 Warszawa, www.iku.wspolnotapolska.org.pl
tel. +48 22 826 40 93,
fax: +48 22 826 40 93,
e-mail: instytut.swp@wp.pl